specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Dokumenty

„Katalizator Inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego”współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Sześć kroków:

 

 Pierwszy krok  Poznaj Projekt     
 Poznaj regulamin Projektu
 Drugi krok
 Wypełnij formularze
 Formularz zgłoszenia do Projektu
 Formularz pomocy de minimis
 Trzeci krok

 Umów się na spotkanie z Nami

 
 Czwarty krok

 Prześlij niezbędne dokumenty  do oceny przedsiębiorstwa

 
 Piąty krok

 Informacja o kwalifikacji

 
 Szósty krok

 Podpisz Umowę

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony