specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Cennik

Rodzaj usług


Stałe elementy usług

koszt pojedynczej usługi
dla firm w początkowej
fazie rozwoju
(do dwóch lat operacyjnych

koszt pojedynczej usługi
dla pozostałych firm
(sektor MŚP)

Biznes Plan

Audyt
analiza dokumentowa


Raport
prezentacja i omówienie wyników


Raport
rekomendacje wdrożeniowe
 

Warsztaty
prezentacje dla Kadry Zarządzającej
i konsultacje wdrożeniowe

 

15 000 zł netto*

20 000 zł netto*
 • opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego
 • projekcje finansowe
 • analiza wskaźnikowa

 

Optymalizacja struktury kapitału 13 000 zł netto* 18 000 zł netto*
 • scoring kredytowy>
 • optymalizacja kapitałowa
 • finansowanie hybrydowe
Wycena przedsiębiorstwa
 • weryfikacja projekcji finansowych
 • metoda DCF
 • metoda EVA
 • metoda mnożnikowa
Komunikacja z Inwestorem
 • standardy zarządzania firmą
 • zarządzanie ryzykami (operacyjne i finansowe)
 • komunikacja udziałowców / akcjonariuszy
 • rozdział praw i obowiązków interesariuszy organizacji

 

* orientacyjna wartość usługi, którą zakwalifikowana do Projektu Katalizator Inwestycji firma rozlicza w postaci uzyskanej pomocy de minimis. Istnieje możliwość finansowania usług doradczych dla firm sektora MŚP w ramach Projektu „Katalizator Inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego”współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony