specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

11 grudzień

Warszawa

Forum Rynku Niepublicznego (inwestycje a własność intelektualna) - międzynarodowe spotkanie branży venture capital z udziałem przedsiębiorców

Grzybowska 24, Warszawa

Agenda


09:30 - 09:50

Rejestracja Uczestników

09:50 - 10:00

Inauguracja Forum - przywitanie gości
Leszek Grabarczyk – Z-ca Dyrektora NCBiR
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski - Prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
Piotr Zakrzewski – Fundacja Obserwatorium Zarządzania

MODERATOR - Wojciech Szeląg - Szef redakcji ekonomicznej Polsat News

10:00 - 10:20

Wykład Inauguracyjny. REAL VALUE OF THE BUSINESS IN THE MOMENT OF EXPANSION. How to make a great step forward and not to loose control of the business?

Ken Globerman - Global Group Ventures -

Ken Globerman is an investment professional specializing in the start-up and SME marketplace for high growth sectors such as technology infrastructure services, digital media and energy utility services. He is dual-located between New York, NY and Warsaw, Poland, where he founded Global Group - a private equity services business founded to explore and facilitate Central Eastern Europe investment opportunities in and around Poland.

Global Group Ventures is a professional services organization providing venture consulting and private equity services to early-stage companies and established small-to-midsize enterprises (“SME’s”) in Central Eastern Europe. We assist organizations which incorporate early-stage private equity into their corporate strategy. Our clients range from start-ups to larger organizations and investment firms looking to raise growth capital and diversify through targeted equity investments, respectively. We operate in three service channels (Venture Consulting, Private Equity Services, and Training & Education) and have experience in Technology Services, On-line Media Advertising, Mobile Applications, Outsourcing, Web-enabled Consumer Technology, and Energy Services. Global Group is dually-located between Warsaw, Poland and New York, NY.

10:20 - 10:30

Wykład Inauguracyjny: Przedsiębiorczość kreatywna – komercjalizacja i obrót prawami własności intelektualnej

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski- Prorektor ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej - najstarsza uczelnia o profilu pedagogicznym w Polsce. Ośrodek akademicki ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i stosowanych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny. Innowacyjny potencjał oraz zasoby wiedzy nadające się do szybkiej komercjalizacji wyróżniają APS na tle większości uczelni i humanistycznym oraz społecznych. APS proponuje rynkowi np. innowacyjne pomoce dydaktyczne, nowe, autorskie programy i metodyki nauczania, utwory multimedialnych, w tym e-podręczniki wykorzystujące zdalne platformy edukacyjne i e-edukację. APS prowadzi również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Uczelnia posiada certyfikat wiarygodności biznesowej.

10:30 - 11:20

Współpraca kapitałowa w obszarze B+R. Perspektywa konkursów krajowych, POIG oraz międzynarodowych w roku 2013.

Leszek Grabarczyk - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -

Łukasz Jasek - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR - jest agencją wykonawczą MNiSW realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Od września 2011 roku NCBiR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości przejmując od MNiSW funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów innowacyjności w Polsce.

11:20 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:15

Przygotowanie, wycena, transakcja – efektywne nawiązanie dialogu z inwestorem

Paweł Kolman - Fundacja Obserwatorium Zarządzania -

Fundacja Obserwatorium Zarządzania - zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Dział Inwestycji Kapitałowych realizuje projekty wspierające przedsiębiorczość zakresie pozyskiwania kapitału dla innowacji. Zrealizował projekty systemowe trwałej platformy inwestycyjnej i relacyjnej pomiędzy przedsiębiorcami – inwestorami - doradcami rynku kapitałowego, ze środków UE POIG 3.3.1.: Owoce Biznesu, Finansuj.pl, prowadzi fundusz seed capital oraz doradztwo dla MSP w ramach projektu Katalizator Inwestycji – w ramach z programu PO IG 5.2.

12:15 - 13:00

Technologie, innowacje a Venture Capital propozycja ekosystemu dla innowacji.

Piotr Gębala -   -

Ekspert rynkowy, były wieloletni Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Od ponad 16 lat związany jest z branżą finansową, realizował projekty inwestycyjne na rynku niepublicznym. Jako członek projektu Unii Europejskiej CRESCENDO Thematic Network zaangażował się w stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z branży venture capital/private equity.
Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu funduszami, analizie projektów, due diligence i monitoringu rynku VC/PE w Polsce.

13:00 - 14:00

Lunch / Aukcja dzieł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Tworek Amici di Tworki
Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki
Aukcja charytatywna dzieł sztuki
Kolekcja Tworkowska to unikalny zbiór kilkuset prac zarówno twórców tworkowskich, jak i znakomitych malarzy, plastyków, grafików, rzeźbiarzy i fotografów. Powstanie kolekcji zapoczątkowała wystawa "Artyści świata - pacjentom Tworek" w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie w 1993 roku. Zorganizowana przez Ewę Kuryluk - malarkę, pisarkę, historyka sztuki i Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki.
Kolejne wystawy pod nazwą Razem w sztuce i w życiu prezentowane były we Lwowie, Paryżu, Nowym Jorku, Bruseli, Dortmundzie, Gandawie, Chichago, Hamburgu. Projekt i prace Kolekcji Tworkowskiej reprezentowały Polskę w światowym programie i kolekcji Art Against Stigma prezentowanej w wielu miastach świata.
O kolekcji dzieł Towarzystwa Przyjaciół Tworek Amic di Tworki dr. Marii Pałuby
Kolekcja Tworkowska powstała na apel Towarzystwa Przyjaciół Tworek Amic di Tworki dr. Marii Pałuby oraz artysty malarza wspierającego Towarzystwo Ewy Kurykuk. Skierowana była do artystów świata w celu wspierania terapii przez sztukę. Na apel odpowiedziało 300 artystów. Pierwszą wystawę zorganizowano w 1992 roku w Zachęcie. Kolejne wystawy połączone z aukcjami były organizowane w:
Instytucie Kultury w Paryżu, w Konsulacie Generalnym,
Polish Museum w Chicago,
Muzeum Sztuki Współczesnej w Gandawie,
Galerii Sztuki Współczesnej w Brukseli,
Wystawa Światowa w Cobo w 2011 (Japonia.)

Wystawy realizowane były w ramach projektu Razem w sztuce, razem w życiu. Kolekcja Tworkowska reprezentowała Polskę w Światowym Programie Kolekcji Art Egaint Pigma otwarcie w Muzeum Narodowym w Kopenhadze. Kolekcja objazdowa kolekcji rozpoczęła się od wystawy w Luwrze kontynuowana była w 10 stolicach krajowych.
Cel charytatywny:
Ze sprzedaży prac Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amic di Tworki dr. Marii Pałuby zbiera środki na terapię przez sztukę prowadzoną w Szpitalu Tworkowskim , promocję twórczości osób psychicznie chorych, organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe.
Przedmiot aukcji:
Prace malarskie pacjentów szpitala (artyści profesjonalni i nieprofesjonalni).
Wystawi:

V-ce Prezes Towarzystwa Przyjaciół Tworek Amic di Tworki Maria Pałuba.

14:00 - 14:45

Firma Gotowa na Inwestora korzystać z szansy a nie stać przed koniecznością pozyskania kapitału

Piotr Zakrzewski - Fundacja Obserwatorium Zarządzania

14:45 - 15:20

Panel dyskusyjny: Budowa firmy opartej na technologii a perspektywa finansowania rozwoju – stadia rozwoju a ryzyko kapitałowe

Wiesław Kołodziejski -  

Prof. Janusz K Tanas commenced his career in mechanical and naval architecture engineering. For over 20 years he has served a number of senior executive positions in various regions of the globe in several industries, including shipping, national television, finance, international development, construction, and medical firms. A diverse range of experience has enabled Janusz to gain deep insight, understanding and respect of various cultures, their dynamics, and development. His business knowledge and ongoing involvement in international business allows for current and in depth knowledge of strategies, investment, and insight into the innovative practices needed to progress, all of which is shared to inspire the students in the MBA, MEI and undergraduate bodies.
Janusz holds a PhD in Management/Entrepreneurship with a focus on economic, political and social issues of transitional economies. He is a graduate of Master in Business Administration (MBA) from the Australian Graduate School of Entrepreneurship at Swinburne University of Technology. Janusz is a convenor and lecturing Business Strategy, and Corporate Strategy in the MBA Program.

Wiesław Kołodziejski, absolwent Politechniki Warszawskiej – magister, inżynier. Ostatnio - studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Posiada rozległą wiedzę o działaniu przedsiębiorstw. Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych którego 10-letnia działalność pomogła kilku tysiącom przedsiębiorców uzyskać finansowanie dłużne na poziomie 1.5 miliarda zł. Wspomaga swoich beneficjentów jako Sekretarz Rady ds. Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, oraz Członek Zespołu ds. MSP przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy. Ekspert w zakresie działalności dot. otoczenia biznesu. Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Oceniających Projekty UE. Obecnie pracuje nad odkrywaniem nowych możliwości dla biznesu. Wszedł w skład Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki. W kwietniu 2012 został powołany przez Ministra Transportu na Wiceprzewodniczącego Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej, a we wrześniu w skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie.

15:20 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:00

Panel dyskusyjny: Technologiczne przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, rola środowisk naukowych a udział biznesu - perspektywa gospodarek wysokorozwiniętych a Polska

Piotr D. Moncarz -  

Krzysztof Świtalski -  

Dr. Moncarz’s efforts are directed particularly in the energy sector, including assistance in power plant development projects, and in the oil and gas industry in programs implementing risk management in system operations. With a background in civil engineering, Dr. Moncarz has worked in the areas of reinforced and prestressed concrete, the study of concrete distress due to material problems and adverse conditions, cracking of concrete, wood mechanics, steel structures, earthquake engineering and seismic assessments, field and analytical structural failure investigations, structural analyses of transmission towers, and investigations of ship and offshore platform failures. Dr. Moncarz is a Stanford Certified Project Manager skilled at providing means and methods to project and program organization and management. For over 15 years Dr. Moncarz has worked on projects associated with energy. He leads Exponent’s Energy Initiative Program which includes electric power plants, Liquefied Natural Gas (LNG), oil, natural gas, shale gas, and renewable resources. Dr. Moncarz has conducted energy policy studies focusing on gas for Central Asian Republics and Bangladesh.

Dr. Moncarz serves as a Consulting Professor in the Civil Engineering Department of Stanford University. He is Chairman and Co-Founder of the U.S.-Polish Trade Council of Silicon Valley. Dr. Moncarz also serves on the Board of Directors of the San Francisco Global Trade Council.

Krzysztof Świtalski - absolwent Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szkolił się na Uniwersytecie Stanfordzkim, w Polish American Institute of Management (PAIM) oraz w VKW & ITC MANAGEMENT CONSULTANTS w Antwerpii.
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania i finansowania z zakresu innowacyjności, ekonomii społecznej, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci energoelektrycznych, inicjatyw klastrowych oraz komercjalizacji B+R. Pracował w multidyscyplinarnych i wielonarodowych zespołach, pełniąc funkcje kierownicze oraz przy wielu kompleksowych projektach jako ekspert, konsultant, koordynator, współautor i autor licznych zbiorów opracowań, norm branżowych, podręczników i raportów m.in. dla Banku Światowego, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przygotowywał strategie, wdrażał i realizował programy dofinansowania związane z ochroną środowiska. Prowadził również kursy, wykłady seminaryjne i warsztaty z zakresu zarządzania projektami, negocjacji w transferze technologii, komercjalizacji B+R i finansowania ochrony środowiska. Od 2007 roku piastuje społecznie funkcję Członka Rady Dyrektorów US-Polish Trade Council. Wypracował i wspierał takie inicjatywy, jak np.: program Top 500 Innovators, Amerykańsko-Polski Hub Innowacyjności (US-Poland Innovation Hub) – działania mające na celu nawiązywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych z największymi firmami na świecie oraz pozyskanie partnerów w globalnej ekspansji i w dostępie do światowych rynków dla polskich naukowców i polskich firm.


16:05 - 16:30

Case study przedsiębiorcy: In point – polski start up a ekspansja w Dolinie Krzemowej

Kamil Kuchta -  

Kamil Kuchta graduated from York University, England. In 2008, he returned to Poland and created an e-commerce successful startup. Effective exit from his first project allowed him to create a new company IN POINT S.A., since 2011 listed on Warsaw Stock Exchange (he was one of the youngest CEO’s leading a public company). Apart from heading InPoint S.A., he is responsible for creating the global business strategy for two startups: GlobLotto LLC and Locitech LLC. Kamil is General Manager at BlueSoft LLT – Warsaw based Software House company. Currently, he lives in Palo Alto where he is an active member of US Polish Trade Council. His work is focused on cross-border investments, IT technology, e-commerce and Enterprise Software. He is a participant of the first edition of US-Poland Innovation Hub.

16:30 - 16:50

Przedsiębiorczość kreatywna - przemysł kreatywny

Maciej Tanaś -  

Maciej Tanaś – autor i współautor ok. 100 prac naukowych z zakresu dydaktyki ogólnej, metodologii, pedagogiki medialnej oraz edukacji informatycznej i medialnej a także edukacji antyterrorystycznej, w tym 8 książek. W 1986 r. kierował zespołem polskim w eksperymencie dotyczą¬cym integracji osób róż¬nych narodowości pełno- i niepełnosprawnych, zrealizowanym przez zespół prof. dr Karla Kluge i dr Klausa Fittinga z Erziehungs¬wissen¬schaftlich Heilpäda¬go¬gische Fakultät na Uni¬wersytecie w Kolonii. W latach 1988-89 i 1991-92 prowadził badania naukowe w Melbourne University i Monash University w Australii. Przedstawiciel Polskiego Komitetu UNESCO (1998-99) na Krecie, w Moskwie i w Seulu. Absolwent (2001) elitarnego kursu "The Management of University-lndustry Partnerships" zrealizowanego przez International Institute for Educational Planning UNESCO i The European Centre for Strategic Management of Universities. Konsultant naukowy Projektu Pilotażowego Wspólnoty Europejskiej „Terrorism – a Threat to People, a Challenge for Societies. Awareness Raising and Preparedness in Metropolitan Area” oraz (2006) członek delegacji polskiej na Konferencję Unii Europejskiej "Citizens & Resilience” w Hadze. Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego “STANDARD GRANT Project 21220297” realizowanego od 2012 r. ze Swinburne University of Technology w Melbourne, Australia. Od 2012 r. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Członek Sekcji Kognitywistyki i Pedagogiki Mediów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (od 2003), uczestnik Forum Pełnomocników Rektorów Uczelni Pedagogicznych ds. komputeryzacji procesu dydaktycznego, konsultant Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2012). Członek Towarzystwa Badań nad Mediami oraz rad redakcyjnych pism naukowych: „Studia Pedagogiczne”, „Toruńsko - Płockie Studia Dydaktyczne”, „Pedagogika Mediów”, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” i innych. Twórca wielu filmów dydaktycznych, reklamowych i gier edukacyjnych. Jego biografia znalazła się w wydawanym przez Szwajcarię międzynarodowym leksykonie Hübners Who is Who (wyd. VI, 2007 i nast.).

16:50 - 17:10

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Kreatywnej - Szkolnictwo wyższe - miejsce w systemie innowacji i transferu technologii

Katarzyna Mitulska -   -


Katarzyna Miturska – ochrona własności intelektualnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kreator Innowacyjności - wsparcie przedsiębiorczości akademickiej poprzez program ukierunkowany na wszystkie działania na rzecz zarządzania własnością intelektualną, w tym także regulaminy i procedury.

17:10 - 17:30

Doświadczenia australijskie na przykładzie komercjalizacji Arteterapi z aspektami własności intelektualnej

Aleksandra Chmielnicka-Plaskota -   -

17:30 - 17:50

Przedsiębiorcze aspekty pracy wychowawczej a proinnowacyjne instrumenty wspierania przedsiębiorców

Jarosław Korczak -  

Miejsce

Grzybowska 24
00-132 Warszawa

Instytucje Nadzorujące

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony