specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Realizator Projektu

Organizatorem projektu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania, której głównym celem jest:

  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP;
  • propagowanie i wspieranie przy wdrażaniu nowoczesnych, a zarazem skutecznych koncepcji i rozwiązań poprzez  dostęp do sprawdzonych materiałów i narzędzi.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.

W ramach działań Obserwatorium realizowane są stałe autorskie programy badawczo - rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, rynku pracy, technologii ICT, dostępu do kapitału dla MSP.

FOZ współpracuje z ponad 60 ekspertami na stałe i blisko 100 czasowo, przy kilkunastu projektach realizowanych ze środków UE jak i komercyjnych. Prestiżowe projekty, wysoki poziom usług, setki zadowolonych klientów oraz wdrażana strategia rozwoju do 2020 to główne przewagi konkurencyjne Fundacji.

 

Struktura funkcjonalno – organizacyjna Projektu Katalizator Inwestycji

 

Kierownictwo

 Kierownik Projektu:

 Piotr Zakrzewski

Opiekunowie Key Account Manager Mateusz Turowski
Marta Pertkiewicz
Pion Ekspercki Ekspert merytoryczny Marek Majewski

Pion Analityczny

 

 Analitycy (Managerowie usług):

 

 Marcelina Hawryluk

Paweł Kolman

Magdalena Bogucka

Pion Organizacyjny

 

 Manager Procesów:

 Piotr Zakrzewski


Manager Obsługi Beneficjentów

Marta Pertkiewicz

 

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony