specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Partnerzy

Partnerzy

Seminarium jest finansowane ze środków projektu „Katalizator Innowacji” z PO IG 5 oś priorytetowa Dyfuzja Innowacji działanie 5.2 „Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony