specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Multimedia

Jeżeli ktoś jest zainteresowany pobraniem nagrań dostępnych z Forum Rynku Niepublicznego - prosimy o kontakt na adres piotr.zakrzewski@obserwatorium.pl

1. Realna wartość biznesu podczas ekspansji. Jak zrobić wielki krok naprzód i nie stracić kontroli nad biznesem?

2. Współpraca kapitałowa w obszarze B+R. Perspektywa konkursów krajowych, POIG oraz międzynarodowych w roku 2013.

3. Technologie, innowacje a Venture Capital propozycja ekosystemu dla innowacji.

4. Budowa firmy opartej na technologii a perspektywa finansowania rozwoju – stadia rozwoju a ryzyko kapitałowe.

5. Etapy projektu konsultingowego - prezentacja i charakterystyka poszczególnych etapów usług doradczych.

6. Doradztwo restrukturyzacyjne - informacje o zakresie objętym analizą oraz identyfikacja możliwych obszarów wsparcia.

7. Usługi - charakterystyka poszerzonych usług, takich jak modelowanie biznesowe oraz doradztwo dotyczące fuzji i przejęć.

8. Wycena przedsięwzięcia - metodologia stosowana przez analityków gospodarczych w procesie wyceny przedsiębiorstwa.


9. Biznesplan - czym jest biznes plan i dlaczego go piszemy.

10. Optymalizacja źródeł finansowania - charakterystyka i metodologia pracy oraz analiz dokonywanych na rzecz wypracowania optymalnych źródeł finansowania.


11. Wycena przedsiębiorstwa - usługa skupiona na przekazaniu kompleksowych informacji oraz prognoz mających wpływ na wycenę firmy.


12. Komunikacja inwestorska - sposób prezentacji kompletnych i przejrzystych informacji na temat przedsiębiorstwa i jego relacji z otoczeniem biznesowym.

 

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony