specjalistyczne usługi doradztwa transakcyjnego

Katalizator Inwestycji

Usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego

więcej

Wiedza i Kapitał = Sukces Przedsięwzięcia

Kapitał na inwestycje do 5 mln zł

O projekcie - usługi i badania

 Z myślą o profesjonalnym przygotowaniu przedsiębiorcy do negocjacji z potencjalnymi inwestorami stworzyliśmy pakiet czterech usług doradczych.

Równie ważna jak sam pomysł biznesowy, jest umiejętność poruszania się w świecie inwestorów: inkubatorów, funduszy, aniołów biznesu. Znając rynkowe oczekiwania, metodologię i standardy pracy dużo łatwiej sprostać oczekiwaniom a tym samym zyskać szansę na szybki rozwój swojego biznesu.

Znajomość zasad ładu korporacyjnego, optymalny wybór ścieżki finansowania, biznesplan opracowany w standardzie akceptowanym przez instytucje finansowe oraz waluacja wartości projektu lub przedsiębiorstwa to kluczowe narzędzia w procesie poszukiwania partnerów finansowych.

„Katalizator Inwestycjii" to projekt realizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu, świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 - Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Bezpłatne Seminaria

Seminaria są skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy myślą lub przygotowują się do pozyskania finansowania kapitałowego lub / i inwestora. Celem warsztatów jest przybliżenie systemowego podejścia związanego ze złożonym procesem pozyskiwania środków kapitałowych ze źródeł zewnętrznych. W ramach warsztatów zostaną omówione zasady transakcji na rynku niepublicznym.

Skontaktuj się z nami!

 
Mapa strony